Strijder-BOUW

Over ons

Strijder – bouw denkt in elk stadium van het bouwtraject mee en overlegt met u om te garanderen dat de bouw geheel naar uw wens verloopt.

WERKWIJZE

Intake gesprek

Wij komen bij u langs voor het intake gesprek, bij voorkeur op locatie van de uit te voeren werkzaamheden. Hierin worden gezamenlijk de voor u, of uw bedrijf uit te voeren werkzaamheden geïnventariseerd. Tijdens dit gesprek zullen wij u over de werkzaamheden, mogelijkheden en/of onmogelijkheden, naar eer en geweten adviseren vanuit onze visie en vakmanschap. Daarnaast wordt u tijdens dit gesprek uitgebreid geïnformeerd over onze condities en voorwaarden. Tevens komen hierbij de eventueel benodigde vergunningen aan bod.

Offerte

Na het intakegesprek ontvangt u van ons binnen 10 werkdagen een gedetailleerde offerte waarin de werkzaamheden, benodigde materialen, urenbegroting en condities gespecificeerd zullen worden. Wij komen u de offerte persoonlijk overhandigen en presenteren. Tijdens deze presentatie worden de laatste details besproken en Indien nodig eventuele aanpassingen doorgenomen en geconcretiseerd. De definitieve offerte kunt u hierna binnen 5 werkdagen tegemoet zien.

Opdrachtbevestiging

Bij wederzijds akkoord omtrent de definitieve offerte, zal een opdrachtbevestiging worden opgesteld waarin de werkzaamheden, benodigde materialen, urenbegroting en condities, overeengekomen in de offerte worden opgesteld, en vervolgens door de opdrachtgever en opdrachtnemer als definitieve overeenkomst worden ondertekend.

Particulier project

Amsterdamse Weg

  • Verbouwing
  • Restauratie
  • Uitbouw

Retail project

Staalwerk

Recente Projecten

Particulier project

Leidseplein Amsterdam

Particulier project

Van de Looistraat Amsterdam

Particulier project

Gerrit van der Veen Straat

CONTACT

Strijder Bouw
K.V.K 61823961
BTW NL 205112262B01
IBAN NL30 INGB 667 12 37
Telefoon: (+31) 06 160 160 40
Email: info@strijder-bouw.nl
Email: facturen@strijder-bouw.nl
Adres: Tweede Van der Helststraat 77, 1073AM Amsterdam