Selecteer een pagina
strijderbouw

INTRODUCTIE

Strijderbouw voert verbouwingen en renovaties vaak uit in opdracht van investeerders en ontzorgt u in alle facetten die bij een verbouwing of renovatie komen kijken. Wij werken nauw samen met de beste vakspecialisten om uw project zo snel en efficient mogelijk te realiseren. Wij hebben een breed netwerk van bouwers, architecten, ingenieurs en installateurs. Met onze kennis, ervaring en hoge kwaliteitseisen garanderen wij u een duurzame en kwalitatieve oplevering van uw project.

Daarnaast maken wij enkel gebruik van hoogwaardige materialen voor een langdurig woon- en leefcomfort en houden wij in het design rekening met algemeen geaccepteerde moderne ontwerpen. Wij leveren onze projecten turn-key aan u op zodat u snel weer aan een nieuw project kunt beginnen! 

Wij zijn voornamelijk actief in de Regio Amsterdam en ’t Gooi, maar mocht u een project hebben buiten ons werkgebied dan kunnen we uiteraard de mogelijkheden bespreken

PROJECTEN

WERKWIJZE

Om een plan en prijsopgave te kunnen doen voor uw een project, wordt de actuele situatie bekeken en voorzien van een analyse met een helder advies. Vervolgens benutten we onze kennis en ervaring om het project te in kaart te brengen en te realiseren. Wij leggen het accent op onze persoonlijke aanpak en service waarin transparantie en kwaliteit centraal staan.

Zie hieronder hoe Strijder Bouw te werk gaat!

INTAKE GESPREK

Wij komen bij u langs voor het intake gesprek, bij voorkeur op locatie van de uit te voeren werkzaamheden. Hierin worden gezamenlijk de voor u, of uw bedrijf uit te voeren werkzaamheden geïnventariseerd. Tijdens dit gesprek zullen wij u over de werkzaamheden, mogelijkheden en/of onmogelijkheden, naar eer en geweten adviseren vanuit onze visie en vakmanschap. Daarnaast wordt u tijdens dit gesprek uitgebreid geïnformeerd over onze condities en voorwaarden. Tevens komen hierbij de eventueel benodigde vergunningen aan bod.

OFFERTE

Na het intakegesprek ontvangt u van ons binnen 10 werkdagen een gedetailleerde offerte waarin de werkzaamheden, benodigde materialen, urenbegroting en condities gespecificeerd zullen worden. Wij komen u de offerte persoonlijk overhandigen en presenteren. Tijdens deze presentatie worden de laatste details besproken en Indien nodig eventuele aanpassingen doorgenomen en geconcretiseerd. De definitieve offerte kunt u hierna binnen 5 werkdagen tegemoet zien.

OPDRACHTBEVESTIGING

Bij wederzijds akkoord omtrent de definitieve offerte, zal een opdrachtbevestiging worden opgesteld waarin de werkzaamheden, benodigde materialen, urenbegroting en condities, overeengekomen in de offerte worden opgesteld, en vervolgens door de opdrachtgever en opdrachtnemer als definitieve overeenkomst worden ondertekend.

TIJDSCHEMA

Bouwvergunning: Wanneer een bouwvergunning vereist is, kunnen wij u hierbij assisteren. Indien gewenst leveren wij de benodigde tekeningen, advies en kunnen zelfs eventueel de gehele aanvraagprocedure voor u uitvoeren. Voor technische tekeningen kunt u profiteren van onze zeer scherpe afspraken, gemaakt met onze vaste bouwkundige ingenieurs bureau MS engineering.

Werkvoorbereiding: Na het ondertekenen van de opdrachtbevestiging start de werkvoorbereiding. De werkvoorbereiding duurt doorgaans 10 werkdagen. Deze periode wordt gebruikt voor inkoop van de materialen, het opstellen van contracten met onderaannemers en opzetten van een werkplanning.

Uitvoeringsproces: Alvorens de werkzaamheden aanvangen wordt er een duidelijke afspraak gemaakt tussen de uitvoerder en projectleider omtrent een vaste frequentie om de voortgang van de werkzaamheden te bespreken. Doelstelling is hiermee de communicatie tijdens het project te optimaliseren en de kwaliteit te waarborgen. Deze frequentie is afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden maar de wens van de opdrachtgever is hierbij doorslaggevend.

Vooroplevering: Tegen het einde van het project, zal een vooroplevering worden gepland. Tijdens deze vooroplevering worden de reeds uitgevoerde werkzaamheden nauwkeurig gecontroleerd. Vervolgens wordt er een puntenlijst opgesteld waarop wordt aangegeven welke werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd en eventueel moeten worden aangepast/verbeterd. Aan de hand van de nog te realiseren resterende werkzaamheden wordt de definitieve eindoplevering gepland.

Eindoplevering: Tijdens de eindoplevering worden de werkzaamheden die vermeld staan op de puntenlijst gecontroleerd op gereedheid. Indien de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd, wordt het project definitief opgeleverd. Indien er nog punten zijn die niet naar alle tevredenheid zijn uitgevoerd, zal direct hiervoor een afspraak gemaakt worden om deze alsnog binnen afzienbare termijn z.s.m. mogelijk uit te voeren.

PRIJS EN BUDGET

Betalingsconditie in Temijnen van 4:

Termijn 1: – 30% van aanneemsom voor aanvang werk.

Termijnen 2 en 3: – De termijnen 2, 3 en termijnbedrag zijn afhankelijk van aanneemsom en bouwtijd. – Al naar gelang vorderingen van het werk, ongenveer om de 2 weken zullen de termijnen 2 en 3 moeten worden voldaan.

Termijn 4: – Laatste 20% van aanneemsom na definitieve oplevering.

Betalingstermijn: Wij hanteren standaard een betalingstermijn van 14 dagen. U ontvangt overzichtelijke facturen waarop vermeld staan: termijnbedrag, btw-bedrag en totaalbedrag. Tevens staat op de factuur de aanneemsom vermeld en het saldo van de inmiddels toegezonden facturen. Eventuele meer-/minderwerkzaamheden worden separaat gefactureerd.

Garantie: De garantietermijn staat vermeld in de opdrachtbevestiging en treedt in werking zodra het project definitief is opgeleverd.

Meerwerk of extra materialen: Onvoorziene situaties die meerwerk of extra materialen vereisen, die tijdens de voortgang van het project ontstaan en geen onderdeel zijn van de in de definitieve overeenkomst omschreven werkzaamheden, materialen, condities en voorwaarden, zullen in goed overleg maar o.b. van nacalculatie worden gefactureerd.

CONTACT

Strijder Bouw
K.V.K 61823961
BTW NL 205112262B01
IBAN NL30 INGB 667 12 37

Telefoon: (+31) 06 160 160 40
Email: info@strijder-bouw.nl
Email: facturen@strijder-bouw.nl

Tweede Van der Helststraat 77,  1073AM Amsterdam

3 + 2 =